Có 1 kết quả:

lǎo gē

1/1

lǎo gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oldie (song)

Một số bài thơ có sử dụng