Có 1 kết quả:

lǎo yān guǐ

1/1

lǎo yān guǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy smoker
(2) chain smoker