Có 1 kết quả:

lǎo niú chī nèn cǎo ㄌㄠˇ ㄋㄧㄡˊ ㄔ ㄋㄣˋ ㄘㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. an old cow eats young grass (idiom)
(2) fig. a May-December relationship
(3) a romance where the man is significantly older than the woman