Có 1 kết quả:

lǎo niú pò chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. old ox pulling a shabby cart (idiom)
(2) fig. slow and inefficient