Có 1 kết quả:

Lǎo Wáng mài guā , zì mài zì kuā ㄌㄠˇ ㄨㄤˊ ㄇㄞˋ ㄍㄨㄚ ㄗˋ ㄇㄞˋ ㄗˋ ㄎㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) every potter praises his own pot (idiom)
(2) all one's geese are swans