Có 1 kết quả:

lǎo liàn

1/1

lǎo liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seasoned
(2) experienced