Có 1 kết quả:

lǎo xiū chéng nù

1/1

lǎo xiū chéng nù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 惱羞成怒|恼羞成怒[nao3 xiu1 cheng2 nu4]