Có 1 kết quả:

lǎo jiù ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) outmoded
(2) old-fashioned