Có 1 kết quả:

Lǎo hǔ Wǔ zī ㄌㄠˇ ㄏㄨˇ ㄨˇ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eldrick "Tiger" Woods (1975-), American golfer