Có 1 kết quả:

lǎo hǔ zào

1/1

lǎo hǔ zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old-style large kitchen stove