Có 1 kết quả:

lǎo hǔ qián

1/1

lǎo hǔ qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vise
(2) pincer pliers