Có 1 kết quả:

lǎo chǔ nǚ

1/1

lǎo chǔ nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unmarried old woman
(2) spinster