Có 1 kết quả:

lǎo pǔ

1/1

lǎo pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old ways
(2) old habit