Có 1 kết quả:

lǎo mài

1/1

lǎo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aged
(2) senile