Có 1 kết quả:

lǎo mài ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aged
(2) senile