Có 1 kết quả:

lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ ㄌㄠˇ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. an old steed in the stable still aspires to gallop 1000 miles (idiom); fig. old people may still cherish high aspirations