Có 1 kết quả:

lǎo niǎo

1/1

lǎo niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old hand
(2) veteran