Có 1 kết quả:

lǎo guā

1/1

lǎo guā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a crow