Có 1 kết quả:

lǎo líng huà

1/1

lǎo líng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aging (population)