Có 1 kết quả:

lǎo líng huà ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aging (population)