Có 1 kết quả:

kǎo qín

1/1

kǎo qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exam records
(2) attendance roll