Có 1 kết quả:

kǎo gǔ

1/1

kǎo gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

archaeology

Một số bài thơ có sử dụng