Có 1 kết quả:

kǎo wán

1/1

kǎo wán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to finish an exam