Có 1 kết quả:

kǎo guān

1/1

kǎo guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an examiner
(2) an official conducting an exam