Có 1 kết quả:

Kǎo wén chuí

1/1

Kǎo wén chuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Coventry city in West Midlands 西米德蘭茲|西米德兰兹[Xi1 mi3 de2 lan2 zi1], UK