Có 1 kết quả:

kǎo qī

1/1

kǎo qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the exam period
(2) the exam date