Có 1 kết quả:

kǎo jì

1/1

kǎo jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to check up on sb's achievements