Có 1 kết quả:

kǎo lǜ ㄎㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to think over
(2) to consider
(3) consideration