Có 1 kết quả:

kǎo píng

1/1

kǎo píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evaluation
(2) to investigate and evaluate