Có 1 kết quả:

kǎo shì juàn zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 考試卷|考试卷[kao3 shi4 juan4]