Có 1 kết quả:

kǎo dìng

1/1

kǎo dìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to check and correct