Có 1 kết quả:

kǎo bà

1/1

kǎo bà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"exam master", sb who takes many exams and aces all of them