Có 1 kết quả:

kǎo tí

1/1

kǎo tí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exam question