Có 1 kết quả:

mào ní

1/1

mào ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old and young