Có 1 kết quả:

shuǎ zuǐ pí zi

1/1

shuǎ zuǐ pí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk glibly
(2) to talk big
(3) to be all talk