Có 1 kết quả:

shuǎ tán zi

1/1

shuǎ tán zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to perform a jar juggling and balancing act