Có 1 kết quả:

shuǎ shī zi

1/1

shuǎ shī zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to perform a lion dance