Có 1 kết quả:

shuǎ pí qì

1/1

shuǎ pí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go into a huff