Có 1 kết quả:

nài xīn fán

1/1

nài xīn fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) patience