Có 1 kết quả:

nài huǒ

1/1

nài huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) refractory (material)
(2) fire-resistant