Có 1 kết quả:

nài huǒ tǔ

1/1

nài huǒ tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fireproof stone
(2) flame resistant material