Có 1 kết quả:

nài fán

1/1

nài fán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

patient (not impatient)