Có 1 kết quả:

nài rè ㄋㄞˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heat resistant
(2) fireproof