Có 1 kết quả:

nài gāo wēn

1/1

nài gāo wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat-resistant