Có 1 kết quả:

lěi sì

1/1

lěi sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plow

Một số bài thơ có sử dụng