Có 1 kết quả:

gēng zuò

1/1

gēng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

farming

Một số bài thơ có sử dụng