Có 1 kết quả:

gēng chù

1/1

gēng chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

draft animal