Có 1 kết quả:

hào zi ㄏㄠˋ

1/1

hào zi ㄏㄠˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) mouse
(2) rat