Có 1 kết quả:

ǒu lián jīng tǐ guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

coupled transistor (electronics)