Có 1 kết quả:

yōu ㄧㄡ
Âm Pinyin: yōu ㄧㄡ
Tổng nét: 21
Bộ: lěi 耒 (+15 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一一一丨ノ丶一ノ丨フ一一丶フ丶フ丶丶ノフ丶
Thương Hiệt: QDMBE (手木一月水)
Unicode: U+8030
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ưu
Âm Nhật (onyomi): ユウ (yū), ウ (u)
Âm Nhật (kunyomi): な.らす (na.rasu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: jau1

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

yōu ㄧㄡ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bừa phủ (bừa lại sau khi gieo hạt)
2. cái đầm (để nện đất)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nông cụ như cái đầm, dùng để đập hòn đất to, ban ruộng đất cho phẳng. § Thông “ưu” 櫌.
2. (Động) Bừa đất rồi phủ đất lên hạt giống. ◇Luận Ngữ 論語: “Ưu nhi bất xuyết” 耰而不輟 (Vi Tử 衛子) Gieo giống bừa phủ không thôi.

Từ điển Thiều Chửu

① Bừa phủ, gieo hạt giống rồi lại bừa phủ một lượt đất nữa lên gọi là ưu.
② Cái đầm, dùng để đập các hòn đất to cho phẳng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Cái dầm (để đào đất);
② Bừa phủ (bừa phủ một lượt nữa sau khi đã gieo giống).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại nông cụ thời cổ, tựa như cái bồ cào — Đánh đất thành luống để gieo hột.

Từ điển Trung-Anh

harrow