Có 1 kết quả:

ěr guā zi

1/1

ěr guā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) a slap on one's face
(2) a cuff