Có 1 kết quả:

ěr chuí

1/1

ěr chuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

earlobe